Kids are Kids
Fotografia dziecięca
Our children are growing so fast, changing so often, that we parents can't follow it. Looking at old photos of our kids we keep it for a moment.

Dzieci tak szybko rosną, tak często zmieniają się, że my rodzicie nie możemy nadążyć. Przeglądając stare zdjęcia swoich pociech zatrzymujemy na chwilę ten czas.